Privacy policy

Go Back
Privacy statement

Dit is de website van Luxe Overhemden
Ons bedrijf en postadres is: Molenstraat 4 - 7551 DC  Hengelo
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 55667147
Ons B.T.W.-nummer is NL851809777B01

Privacybeleid
Uw privacy is belangrijk. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacyregelgeving (AVG) op 25 mei 2018 lichten we toe hoe Luxe Overhemden uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en verwerkt. 

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt, ter bescherming van uw privacy, wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. In de Wbp staat wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie, het recht op inzage in uw gegevens en het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Wanneer u producten offline of online koopt
Als u een product koopt verzamelen wij persoonlijke informatie van u, zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer zodat we uw bestelling kunnen verwerken en leveren. Een derde partij, verwerkt de betaalkaartgegevens wanneer een betaalkaart is gebruikt voor aankoop. De bezorging op het door u aangegeven adres, mocht het nodig zijn voor het afleveren van uw bestelling dan kunnen wij uw gegevens doorgeven aan andere partijen, zoals de bezorgdienst. 

Ander gebruik van persoonlijk informatie
Wij kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken voor operationele of interne statistische doeleinden, bijvoorbeeld voor het genereren van verkooprapportages en het analyseren en meten van demografische gegevens, kooptrends, interesses van gebruikers en andere trends onder onze klanten. Wij delen geen persoonlijke informatie met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

Wij maken gebruik van de volgende analyse diensten van: Google.
Wij maken gebruik van (re)marketing diensten van: Google, Facebook, Instagram, Twitter

Als u geen marketing gerelateerde correspondentie/nieuwsbrieven van Luxe Overhemden wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven in een willekeurige e-mail nieuwsbrief die u geregeld van Luxe Overhemden ontvangt.

Beveiliging
Luxe Overhemden neemt redelijke beveiliging maatregelingen om de door haar beheerde informatie te helpen beschermen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang, verlies en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging. Hiervoor zijn er SSL veiligheidscertificaten. Verwijdering verzoeken van uw gegevens kunnen via e-mail worden ingediend: info@luxeoverhemden.nl

Cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Met het laten plaatsen van cookies op uw computer kunt u nog makkelijker uw bestelling plaatsen. Zo hoeft u niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
- Per email: info@luxeoverhemden.nl
- Per telefoon: 074-3577930
- Per brief op dit adres: Molenstraat 4 - 7551 DC  Hengelo

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.